Γρήγορη Εύρεση
tri Mεγαλύτερη Aνοδος %  
tri Mεγαλύτερη Πτώση %  
tri Mεγαλύτερη Ανοδος  
tri Mεγαλύτερη Πτώση  
tri Mεγαλύτερος Όγκος  
tri Mεγαλύτερη Αξία  
tri Μικρότερος Όγκος  
tri Μικρότερη Αξία  
tri Μικρότερη Διακύμανση  
tri Αναλυτική Αναζήτηση  
Ελληνοαμερικανική - ΑΧΕΠΕΥ
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
ΓΔ 733,18 2,23%
FTASE 1.896,74 2,37%
FT40M 1.079,73 0,67%
FT140 459,61

Ημερομηνία: 17-19-55
Κατάσταση αγοράs : Κλειστή
Ανοδικές :
Καθοδικές :
Αμετάβλητες : 459,61