Γρήγορη Εύρεση
tri Αγοροπωλησία Μετοχών  
tri Αναδοχές  
tri Μargin  
tri Ανάλυση  
tri Παράγωγα  
Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου...

Αγοραπωλησία Μετοχών

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ είναι μέλος του Χ.Α απο το 1990. Το τμήμα διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών αποτελείται απο έμπειρους και πιστοποιημένους από την Ε.Κ, υπεύθυνους εκτέλεσης εντολών (αντικρυστές), χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και επενδυτικούς συμβούλους που εγγυώνται την ακρίβεια και την άμεση εκτέλεση των εντολών. Επιπλέον οι αγοραπωλησίες μετοχών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του Online trading.

triΕπιστροφή

Αναδοχές

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ συμμετέχει ως ανάδοχος σε επιλεγμένες δημόσιες εγγραφές εταιριών στο Χ.Α. Δημόσιες εγγραφές σε εξέλιξη.

triΕπιστροφή

Λογαριασμοί Margin

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ σας παρέχει την δυνατότητα παροχής πίστωσης για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (Margin Account). Με την χρήση του Margin Account οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές απο εκείνες που θα τους επέτρεπε το κεφάλαιο τους χρησιμοποιώντας ως εγγύηση μετοχές ή ρευστά διαθέσιμα. Το επιτόκιο για την παροχή πιστώσεων (δάνειο για αγορά μετοχών) είναι ανταγωνιστικό. Και τούτο διότι η πίστωση παρέχεται από ίδια κεφάλαια.

triΕπιστροφή

Ανάλυση

Το τμήμα Ανάλυσης της Ελληνοαμερικανικής ΑΧΕΠΕΥ αποτελείται απο έμπειρα και πιστοποιημένα απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ) στελέχη τα οποία είναι διαθέσιμα να σας εξυπηρετήσουν και να σας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία της αγοράς και τα θεμελειώδη στοιχεία των εταιριών. Τα «reports» που εκδίδει το τμήμα Ανάλυσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

triΕπιστροφή

Παράγωγα

H Αγορά των Παραγώγων ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 1999. Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ ήταν από τις πρώτες που κατάλαβε την χρησιμότητα των νέων αυτών εργαλείων και ήδη από τον Απρίλιο του 2000 ξεκινήσαμε τη λειτουργία του τμήματος Παραγώγων. Παράλληλα είμαστε και μέλος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλάγων Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), ιδιότητα που μας δίνει την ευχέρεια να εκκαθαρίζουμε τις συναλλαγές που καταρτίζουν οι πελάτες μας. Αυτό σημαίνει μείωση του τελικού κόστους συναλλαγής για τον πελάτη ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να είμαστε γρήγοροι και ακριβείς στην ενημέρωση των πελατών μας που αφορά τις ημερήσιες πράξεις τους. Το τμήμα των Παραγώγων αποτελείται από Ειδικούς Διαπραγματευτές και Εκκαθαριστές Συναλλαγών. Όσο όμως έμφαση κι αν δίνουμε στην αξιόπιστη και γρήγορη εκτέλεση των εντολών, γνωρίζουμε ότι αυτός δεν είναι ο μόνος μας ρόλος. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στον επενδυτή ώστε αυτός να είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα πανίσχυρο εργαλείο, τα Παράγωγα, προς όφελός του, προτείνοντας στρατηγικές που, ανάλογα με την άποψή του για την πορεία της Αγοράς, θα του εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνητικό κέρδος αναλαμβάνοντας τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Σε άμεση και στενή συνεργασία με το τμήμα Ανάλυσης της εταιρείας μας προσπαθούμε να θέσουμε την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στην υπηρεσία του επενδυτή - πελάτη μας.

triΕπιστροφή